สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 สิงหาคม 2562 60 47 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 สิงหาคม 2562 60 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 7 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 สิงหาคม 2562 55 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 14 สิงหาคม 2562 63 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 สิงหาคม 2562 60 46 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 สิงหาคม 2562 51 49 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 21 สิงหาคม 2562 55 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 สิงหาคม 2562 105 101 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 สิงหาคม 2562 80 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กันยายน 2562 65 59 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 17 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ