สรุปยอดห้องอบรม อำเภอขลุง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 1 สิงหาคม 2562 60 47 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 6 สิงหาคม 2562 60 49 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 7 สิงหาคม 2562 50 45 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 8 สิงหาคม 2562 55 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 14 สิงหาคม 2562 63 50 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 15 สิงหาคม 2562 60 48 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 สิงหาคม 2562 51 49 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 21 สิงหาคม 2562 55 51 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 22 สิงหาคม 2562 105 101 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 23 สิงหาคม 2562 80 40 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 12 กันยายน 2562 65 59 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 13 กันยายน 2562 60 47 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 16 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 17 กันยายน 2562 90 85 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ