สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนิคมพัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา 19 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ