สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเขาชะเมา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 4 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 6 กันยายน 2562 50 24 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 18 กันยายน 2562 80 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 20 กันยายน 2562 80 22 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 25 กันยายน 2562 80 44 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา 27 กันยายน 2562 80 14 รายชื่อ