สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลวกแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 สิงหาคม 2562 31 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 5 สิงหาคม 2562 30 17 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 32 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 9 สิงหาคม 2562 30 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 13 สิงหาคม 2562 40 31 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 สิงหาคม 2562 40 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 27 สิงหาคม 2562 37 33 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 28 สิงหาคม 2562 32 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 29 สิงหาคม 2562 35 33 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 สิงหาคม 2562 25 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 4 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 กันยายน 2562 30 21 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 10 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 19 กันยายน 2562 35 8 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 24 กันยายน 2562 35 2 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 26 กันยายน 2562 35 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ