สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปลวกแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 สิงหาคม 2562 31 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 5 สิงหาคม 2562 30 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 7 สิงหาคม 2562 32 21 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 9 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 13 สิงหาคม 2562 40 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 15 สิงหาคม 2562 40 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 27 สิงหาคม 2562 37 33 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 28 สิงหาคม 2562 32 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 29 สิงหาคม 2562 35 30 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 30 สิงหาคม 2562 25 17 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 2 กันยายน 2562 30 17 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 4 กันยายน 2562 35 34 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 6 กันยายน 2562 30 19 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 10 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 19 กันยายน 2562 35 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 24 กันยายน 2562 37 21 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง 26 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ