สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านค่าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 9 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 11 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 18 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 19 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 23 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 25 กันยายน 2562 20 16 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 26 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย 27 กันยายน 2562 29 29 รายชื่อ