สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังจันทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 6 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 8 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 13 สิงหาคม 2562 40 23 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 สิงหาคม 2562 35 24 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 22 สิงหาคม 2562 35 34 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 27 สิงหาคม 2562 35 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 29 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 3 กันยายน 2562 60 36 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 5 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 11 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 17 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 18 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 19 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 20 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 21 กันยายน 2562 50 44 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 23 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 24 กันยายน 2562 55 38 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 25 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ 26 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ