สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแกลง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 5 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 16 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 18 กันยายน 2562 100 82 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 19 กันยายน 2562 5 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 20 กันยายน 2562 50 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 23 กันยายน 2562 100 32 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 24 กันยายน 2562 100 34 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 26 กันยายน 2562 50 26 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง 27 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ