สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านฉาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 3 กันยายน 2562 40 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 5 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 6 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 19 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 23 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 24 กันยายน 2562 25 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 26 กันยายน 2562 26 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉาง 1 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ