สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองระยอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วสช.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตำบลตะพง 30 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
2 ศพก.บ้านแลง 27 กันยายน 2562 60 55 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง 14 สิงหาคม 2562 15 1 รายชื่อ
4 อบต.กะเฉด 26 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 อบต.นาตาขวัญ 24 กันยายน 2562 100 75 รายชื่อ
6 อบต.นาตาขวัญ 26 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ