สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกาะจันทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 10 กันยายน 2562 60 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 11 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ 12 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 12 กันยายน 2562 300 116 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 14 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 15 กันยายน 2562 150 72 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 17 กันยายน 2562 100 12 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 19 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์1 29 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ