สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ่อทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 1 สิงหาคม 2562 60 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 6 สิงหาคม 2562 30 46 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 2 กันยายน 2562 80 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 3 กันยายน 2562 80 57 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 4 กันยายน 2562 80 74 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 5 กันยายน 2562 80 62 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 6 กันยายน 2562 80 56 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 16 กันยายน 2562 70 17 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 17 กันยายน 2562 70 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 19 กันยายน 2562 70 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 20 กันยายน 2562 70 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 27 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 9 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 10 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง 31 ตุลาคม 2562 150 1 รายชื่อ