สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสัตหีบ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 8 สิงหาคม 2562 25 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 15 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 22 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 สิงหาคม 2562 25 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 สิงหาคม 2562 32 31 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 27 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 28 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 29 สิงหาคม 2562 25 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 2 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 3 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 5 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 6 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 9 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 10 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 12 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 17 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 19 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 24 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 26 กันยายน 2562 25 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 8 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ