สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสัตหีบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ 8 สิงหาคม 2562 25 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 สิงหาคม 2562 20 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 22 สิงหาคม 2562 25 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 27 สิงหาคม 2562 32 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 28 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 2 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 6 กันยายน 2562 30 6 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 9 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 23 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 3 ตุลาคม 2562 30 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 7 ตุลาคม 2562 2 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 8 ตุลาคม 2562 38 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 10 ตุลาคม 2562 40 27 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 15 ตุลาคม 2562 20 17 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 21 ตุลาคม 2562 1 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ใหม่ 12 พฤศจิกายน 2562 1 1 รายชื่อ