สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีราชา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 9 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลเขาคันทรง 30 สิงหาคม 2562 100 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 สิงหาคม 2562 150 53 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 2 กันยายน 2562 120 60 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 9 กันยายน 2562 150 34 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 19 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 30 กันยายน 2562 150 76 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา 7 ตุลาคม 2562 150 24 รายชื่อ