สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนัสนิคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
10. เทศบาลหัวถนน 3 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 4 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 9 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 10 กันยายน 2562 60 9 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 11 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 17 กันยายน 2562 80 18 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 18 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 24 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ