สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนัสนิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 4 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 6 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 11 กันยายน 2562 0 63 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 17 กันยายน 2562 80 18 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 18 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 20 กันยายน 2562 100 14 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 1 ตุลาคม 2562 100 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 9 ตุลาคม 2562 100 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม 28 ตุลาคม 2562 50 11 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 9 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน 10 กันยายน 2562 60 9 รายชื่อ
12 เทศบาลหัวถนน 3 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ