สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพานทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 20 กันยายน 2562 40 37 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 23 กันยายน 2562 30 5 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง 7 ตุลาคม 2562 20 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 14 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 15 สิงหาคม 2562 10 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 25 กันยายน 2562 10 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 1 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง 10 ตุลาคม 2562 12 11 รายชื่อ