สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางละมุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 21 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 22 สิงหาคม 2562 60 44 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 26 สิงหาคม 2562 60 8 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 28 สิงหาคม 2562 40 9 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 2 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 9 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 19 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 23 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง 7 ตุลาคม 2562 20 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 6 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 12 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 20 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 26 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 1 ตุลาคม 2562 20 2 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 3 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง 30 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 30 26 รายชื่อ
19 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 3 กันยายน 2562 45 43 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว 29 สิงหาคม 2562 50 43 รายชื่อ