สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 19 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง 30 กันยายน 2562 20 3 รายชื่อ
3 วัดคลองพลูบนราษฏร์ประสงค์ 24 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์หนองเสือช้าง 21 กันยายน 2562 70 27 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 100 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 22 สิงหาคม 2562 100 35 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 100 48 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 11 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 12 กันยายน 2562 100 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 19 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 20 กันยายน 2562 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 30 7 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 60 55 รายชื่อ
15 อบต เขาซก 19 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ