สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านบึง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 28 สิงหาคม 2562 50 35 รายชื่อ
2. โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 29 สิงหาคม 2562 85 85 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 12 กันยายน 2562 90 1 รายชื่อ
4. สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 12 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 กันยายน 2562 90 85 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ