สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านบึง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี 12 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 1 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 28 สิงหาคม 2562 50 33 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 12 กันยายน 2562 90 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 16 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 23 กันยายน 2562 200 94 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง 9 ตุลาคม 2562 150 72 รายชื่อ
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 29 สิงหาคม 2562 85 85 รายชื่อ