สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 8 ตุลาคม 2562 30 11 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี 21 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 15 ตุลาคม 2562 30 26 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก 16 ตุลาคม 2562 30 19 รายชื่อ