สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 2 กันยายน 2562 51 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 10 กันยายน 2562 55 53 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี 30 กันยายน 2562 75 20 รายชื่อ