สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 18 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังม่วง 2 ตุลาคม 2562 18 10 รายชื่อ