สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมวกเหล็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลลำสมพุง 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่6 มวกเหล็ก 23 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
3 วัดสวนทองรวมมิตร หมู่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ 24 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น 25 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลาง 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 โรงเรียนคลองม่วงเหนือ 20 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 3 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
8 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 2 กันยายน 2562 200 111 รายชื่อ
9 โรงเรียนวัดหนองผักหนอก 4 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ