สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสาไห้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 6 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ