สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระพุทธบาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลเขาวง 4 กันยายน 2562 51 47 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม 7 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 1 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 2 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 6 สิงหาคม 2562 43 42 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 7 สิงหาคม 2562 45 39 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 9 สิงหาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลธารเกษม 3 กันยายน 2562 45 36 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลธารเกษม 6 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลนายาว ม.1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ