สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านหมอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดราษฎร์บำรุง 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
2 ศูนย์การเรียนรู้วัดบ่อพระอินทร์ 19 กันยายน 2562 55 14 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลหนองบัว 17 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ