สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านหมอ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดโพธิ์ทอง 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. วัดราษฎร์บำรุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. วัดราษฎร์บำรุง 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. วัดโคกกุ่ม 13 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. วัดราษฎร์บำรุง 14 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. วัดราษฎร์บำรุง 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. วัดโพธิ์ทอง 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. วัดราษฎร์บำรุง 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
9. วัดราษฎร์บำรุง 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. วัดโคกกุ่ม 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. วัดราษฎร์บำรุง 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. วัดราษฎร์บำรุง 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. วัดราษฎร์บำรุง 3 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลหนองบัว 17 กันยายน 2562 45 40 รายชื่อ
15. ศูนย์การเรียนรู้วัดบ่อพระอินทร์ 19 กันยายน 2562 55 14 รายชื่อ