สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิหารแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 17 กันยายน 2562 30 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง 23 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู 2 กันยายน 2562 0 22 รายชื่อ