สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองสระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง 18 กันยายน 2562 25 24 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 6 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ