สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 27 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 28 สิงหาคม 2562 30 25 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 29 สิงหาคม 2562 35 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 19 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง 20 กันยายน 2562 65 55 รายชื่อ