สรุปยอดห้องอบรม อำเภอค่ายบางระจัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 48 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ