สรุปยอดห้องอบรม อำเภอค่ายบางระจัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 10 กันยายน 2562 80 48 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน 19 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ