สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางระจัน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน 10 กันยายน 2562 39 35 รายชื่อ