สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 7 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 6 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 25 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 พฤษภาคม 2563 50 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 28 พฤษภาคม 2563 50 50 รายชื่อ