สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 7 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 6 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 9 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 10 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 25 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 26 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 27 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ