สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลำสนธิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. วัดซับสมบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. วัดกุดตาเพชร 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. วัดกุดตาเพชร 5 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. วัดหนองรี 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 6 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
9. วัดกุดตาเพชร 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 7 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. วัดหนองรี 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
12. วัดซับสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 8 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
15. วัดกุดตาเพชร 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลกุดตาเพชร 10 สิงหาคม 2562 44 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 13 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
18. วัดหนองรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. วัดกุดตาเพชร 14 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 15 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
22. วัดซับสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. วัดหนองรี 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. วัดกุดตาเพชร 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. วัดกุดตาเพชร 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
27. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
28. วัดหนองรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 20 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
30. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
31. วัดกุดตาเพชร 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
32. วัดหนองรี 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 22 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
34. วัดซับสมบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
35. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
36. วัดกุดตาเพชร 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
37. วัดกุดตาเพชร 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
38. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 27 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
40. วัดหนองรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
41. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
42. วัดกุดตาเพชร 28 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
43. วัดหนองรี 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
44. วัดซับสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 29 สิงหาคม 2562 29 0 รายชื่อ
46. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
47. วัดกุดตาเพชร 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
48. วัดกุดตาเพชร 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
49. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 2 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
50. วัดหนองรี 3 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 3 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
52. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำสนธิ 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
53. วัดกุดตาเพชร 4 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 5 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
55. วัดหนองรี 5 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
56. ศาลาประชาคม ม.2 ลำสนธิ 5 กันยายน 2562 33 17 รายชื่อ
57. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 6 กันยายน 2562 39 0 รายชื่อ
58. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
59. ศาลาประชาคม ม.2 เขาน้อย 6 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
60. วัดกุดตาเพชร 6 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
61. วัดกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
62. ศาลาประชาคมหมู่ที่1ตำบลกุดตาเพชร 9 กันยายน 2562 60 49 รายชื่อ
63. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ลำสนธิ 9 กันยายน 2562 53 44 รายชื่อ
64. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 9 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
65. วัดหนองรี 10 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 10 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
67. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลกุดตาเพชร 10 กันยายน 2562 44 44 รายชื่อ
68. อบต.กุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
69. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
70. วัดกุดตาเพชร 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
71. วัดซับสมบูรณ์ 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
72. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 12 กันยายน 2562 39 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 12 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
74. วัดหนองรี 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
75. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
76. วัดกุดตาเพชร 13 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
77. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
78. วัดกุดตาเพชร 16 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 17 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
80. สนง.เกษตร 17 กันยายน 2562 5 1 รายชื่อ
81. วัดกุดตาเพชร 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
82. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 18 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
83. ศาลาประชาคม ม.3 ลำสนธิ 18 กันยายน 2562 39 31 รายชื่อ
84. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
85. วัดซับสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
86. วัดหนองรี 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
87. ศาลาประชาคม ม.1 ต.หนองรี 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
88. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 19 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
89. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12 บ้านสินเจริญ 20 กันยายน 2562 35 27 รายชื่อ
90. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
91. วัดกุดตาเพชร 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
92. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ 20 กันยายน 2562 140 10 รายชื่อ
93. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
94. วัดกุดตาเพชร 23 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
95. วัดหนองรี 24 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 24 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
97. วัดกุดตาเพชร 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
98. ห้องประชุมอำเภอลำสนธิ ครั้งที่ 2 25 กันยายน 2562 55 38 รายชื่อ
99. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
100. อบต.เขาน้อย 25 กันยายน 2562 80 49 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 26 กันยายน 2562 29 0 รายชื่อ
102. วัดหนองรี 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
103. วัดซับสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
104. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
105. วัดกุดตาเพชร 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
106. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
107. วัดกุดตาเพชร 30 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
108. วัดซับสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
109. สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 1 ตุลาคม 2562 29 0 รายชื่อ
110. วัดกุดตาเพชร 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
111. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
112. วัดซับสมบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
113. วัดหนองรี 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
114. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
115. วัดกุดตาเพชร 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
116. วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
117. วัดกุดตาเพชร 7 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
118. วัดกุดตาเพชร 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
119. วัดซับสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
120. วัดหนองรี 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
121. วัดกุดตาเพชร 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
122. วัดซับสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
123. วัดหนองรี 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
124. วัดซับสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
125. วัดหนองรี 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
126. วัดซับสมบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
127. วัดหนองรี 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
128. วัดกุดตาเพชร 11 ตุลาคม 2562 26 0 รายชื่อ
129. วัดซับสมบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
130. วัดหนองรี 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
131. วัดซับสมบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
132. วัดหนองรี 16 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
133. วัดซับสมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
134. วัดหนองรี 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
135. วัดซับสมบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
136. วัดหนองรี 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ