สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 25 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 26 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 4 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า 5 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ