สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสระโบสถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดดงน้อย ม.2 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 16 สิงหาคม 2562 150 76 รายชื่อ
2 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 10 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 วัดบ้านคลอง ม.6 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 18 ตุลาคม 2562 120 66 รายชื่อ
4 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 1 ตุลาคม 2562 100 43 รายชื่อ
5 วัดมหาโพธิ ม.7 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 17 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ
6 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 9 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
7 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 26 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ
8 วัดสว่างอารมณ์ ม.9 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 4 ตุลาคม 2562 100 30 รายชื่อ
9 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 7 สิงหาคม 2562 100 20 รายชื่อ
10 วัดอัมพุมัญาราม ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 4 กันยายน 2562 50 8 รายชื่อ
12 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 10 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
13 สหกรณ์การเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 11 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ