สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สหกรณ์นิคมลำนารายณ์ จำกัด 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น 10 กันยายน 2562 120 111 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 11 กันยายน 2562 180 138 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ 25 กันยายน 2562 150 108 รายชื่อ