สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าวุ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 14 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 15 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 16 สิงหาคม 2562 21 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 17 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 19 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 20 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 21 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 22 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 23 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 24 สิงหาคม 2562 30 9 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 11 กันยายน 2562 60 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 27 กันยายน 2562 45 15 รายชื่อ