สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชัยบาดาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ 12 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
2 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านซับเค้าแมว ม.4 ต.บัวชุม 20 สิงหาคม 2562 70 58 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านม.3 ตำบลบัวชุม 26 สิงหาคม 2562 150 79 รายชื่อ
4 วัดซับยาง หมู่ 3 ตำบลศิลาทิพย์ 19 กันยายน 2562 150 62 รายชื่อ
5 วัดซับสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ 7 ตุลาคม 2562 100 43 รายชื่อ
6 วัดดงน้อย หมู่ 2 ตำบลศิลาทิพย์ 3 ตุลาคม 2562 100 33 รายชื่อ
7 วัดเขาตะแคงสามัคคี หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง 9 กันยายน 2562 150 81 รายชื่อ
8 วัดเขาสลัดได หมู่ 10 ตำบลศิลาทิพย์ 26 กันยายน 2562 150 103 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลท่าดินดำ 8 กันยายน 2562 100 20 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง ต.หนองยายโต๊ะ 25 กันยายน 2562 150 86 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ ต.หนองยายโต๊ะ 24 กันยายน 2562 150 87 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านถนนสุด ตำบลท่ามะนาว 15 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
13 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ ต.หนองยายโต๊ะ 23 กันยายน 2562 150 70 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ตำบลท่าดินดำ 7 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
15 ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม 5 สิงหาคม 2562 30 24 รายชื่อ
16 ศาลาประชาธิปไตยม.2 ต.บัวชุม 27 สิงหาคม 2562 120 73 รายชื่อ
17 ศาลาวัดบ้านวังอ่าง หมู่1 ต.บัวชุม 29 สิงหาคม 2562 100 64 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.บัวชุม 23 สิงหาคม 2562 63 30 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านซับกระโดน 10 กันยายน 2562 150 136 รายชื่อ
20 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโก 11 กันยายน 2562 150 89 รายชื่อ
21 สนง.เกษตรอำเภอชัยบาดาล 11 พฤศจิกายน 2562 200 41 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 21 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 3 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 60 53 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 27 กันยายน 2562 60 20 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 7 ตุลาคม 2562 100 78 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 9 ตุลาคม 2562 100 62 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 16 ตุลาคม 2562 120 91 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 17 ตุลาคม 2562 100 67 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ 18 กันยายน 2562 150 76 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี 4 กันยายน 2562 150 78 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ต.ม่วงค่อม 4 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ 22 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
34 อบต.ชัยบาดาล (กุลทรัพย์) 13 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
35 อบต.ห้วยหิน(กุลทรัพย์) 19 สิงหาคม 2562 100 69 รายชื่อ
36 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 1 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
37 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 13 กันยายน 2562 200 92 รายชื่อ
38 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 16 กันยายน 2562 250 97 รายชื่อ
39 อบต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล 17 กันยายน 2562 200 76 รายชื่อ
40 อบต.เขาแหลม (ปณิชา) 15 ตุลาคม 2562 150 88 รายชื่อ
41 อาคาร SML วัดซับผาสุข หมู่ 9 ตำบลศิลาทิพย์ 8 ตุลาคม 2562 100 39 รายชื่อ
42 โรงเรียนวัดเขาสมโภชน์ 3 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ