สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโคกสำโรง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.คลองเกตุ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 วัดนกเขาเปล้า 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 วัดนกเขาเปล้า 25 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
4 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองเกตุ 10 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.คลองเกตุ 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง 5 กันยายน 2562 56 56 รายชื่อ