สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพัฒนานิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย 30 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลดีลัง 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด 27 กันยายน 2562 50 34 รายชื่อ
4 อบต.ห้วยขุนราม 10 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ