สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 23 กันยายน 2562 70 56 รายชื่อ
2 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 24 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
3 ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม 25 กันยายน 2562 50 48 รายชื่อ
4 ศาลา SML หมู่ 12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น 19 กันยายน 2562 50 22 รายชื่อ
5 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 21 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
6 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 22 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
7 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 29 สิงหาคม 2562 55 55 รายชื่อ
9 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 4 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
10 ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง 26 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง 28 สิงหาคม 2562 21 21 รายชื่อ