สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามโก้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 8 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 20 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 29 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ