สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสามโก้

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 8 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 20 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 27 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 29 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ