สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิเศษชัยชาญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 22 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 12 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กันยายน 2562 40 9 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ