สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวิเศษชัยชาญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 7 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 22 สิงหาคม 2562 40 22 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 28 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 4 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 11 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 12 กันยายน 2562 40 14 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 18 กันยายน 2562 40 11 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 19 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 25 กันยายน 2562 40 19 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ