สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโพธิ์ทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง 1 สิงหาคม 2562 50 20 รายชื่อ