สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าโมก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 6 สิงหาคม 2562 50 26 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 3 กันยายน 2562 50 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 17 กันยายน 2562 50 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 3 ตุลาคม 2562 52 39 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 8 ตุลาคม 2562 40 13 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก 9 ตุลาคม 2562 40 23 รายชื่อ