สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชโย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 8 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 13 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 20 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 23 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ