สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชโย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 6 สิงหาคม 2562 50 15 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 8 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 13 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 20 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 23 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 1 ตุลาคม 2562 50 19 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 3 ตุลาคม 2562 50 13 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 4 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 10 ตุลาคม 2562 50 15 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 11 ตุลาคม 2562 50 17 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 15 ตุลาคม 2562 50 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 17 ตุลาคม 2562 50 16 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย 22 ตุลาคม 2562 50 23 รายชื่อ