สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแพรก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 1 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 8 สิงหาคม 2562 20 3 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 22 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก 29 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ