สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมหาราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 2 สิงหาคม 2562 17 16 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 7 สิงหาคม 2562 18 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 16 สิงหาคม 2562 19 17 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 22 สิงหาคม 2562 17 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 30 สิงหาคม 2562 19 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 6 กันยายน 2562 19 18 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 13 กันยายน 2562 23 4 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช 24 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ