สรุปยอดห้องอบรม อำเภออุทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 8 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 15 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 22 สิงหาคม 2562 20 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 29 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย 5 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ