สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบางซ้าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 8 สิงหาคม 2562 9 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 13 สิงหาคม 2562 31 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 19 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 21 สิงหาคม 2562 10 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 11 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย 12 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ