สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 22 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 29 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 5 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย 12 กันยายน 2562 10 3 รายชื่อ